matamatika_4

VÝSLEDKY školních soutěží
2007/2008

Výsledky okresních a krajských kol školních soutěží a olympiád, které organizoval Dům dětí a mládeže Olomouc. 

DDM Olomouc nenese odpovědnost za absenci výsledkových listin některých kol či celých soutěží. Pokud zde některé výsledky chybí, nebyly porotou poskytnuty. 

Výsledky podle ročníků: 

2007/08 • 2008/092009/10 • 2010/112011/12 • 2012/132013/14 • 2014/152015/16 • 2016/172017/182018/192019/20 • 2020/212021/22 • 2022/232023/24

Výsledky soutěží pořádaných v aktuálním školním roce.

Přírodovědné

Biologie

Fyzika

Chemie

Matematika

Programování

Zeměpis

Humanitní

Anglický jazyk

Český jazyk

Dějepis

Francouzský jazyk

Německý jazyk

 

Ostatní

Divadlo

Evropa ve škole

Recitace

Středoškolská odborná činnost