matamatika_4

VÝSLEDKY školních soutěží
2015/2016

Výsledky okresních a krajských kol školních soutěží a olympiád, které organizoval Dům dětí a mládeže Olomouc. 

DDM Olomouc nenese odpovědnost za absenci výsledkových listin některých kol či celých soutěží. Pokud zde některé výsledky chybí, nebyly porotou poskytnuty. 

Výsledky podle ročníků: 

2007/08 • 2008/092009/10 • 2010/112011/12 • 2012/132013/14 • 2014/152015/16 • 2016/172017/182018/192019/20 • 2020/212021/22 • 2022/232023/24

Výsledky soutěží pořádaných v aktuálním školním roce.

Přírodovědné

Biologie

Fyzika

Chemie

Matematika

Programování

Zeměpis

Humanitní

Anglický jazyk

Český jazyk

Dějepis

Francouzský jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk

Španělský jazyk

 

Ostatní

Divadlo

Evropa ve škole

Grafické disciplíny

Recitace

Středoškolská odborná činnost