tabor_dron

OBNOVENÍ ČINNOSTI

Aktuálně můžeme částečně obnovit svou činnost. Podmínky, za kterých mohou kroužky probíhat najdete níže na této stránce.  


Zde je zveřejněna aktuální verze dokumentu Informace k provozu škol a školských zařízení

verze platná od 10. do 23. května 2021 (PDF)

verze platná od 24. května 2021 (PDF), doplnění verze platné od 24. května 2021 (PDF)

verze platná od 31. května 2021 (PDF),

Pro svou účast na skupinových hodinách (kde se aktuálně schází víc než 9 účastníků + lektor) je třeba na každou hodinu přinést podepsané čestné prohlášení (PDF). Je vyžadováno po všech účastnících starších 6 let. Zákonný zástupce (nebo zletilý účastník vzdělávání) ho mohou podepsat na místě při příchodu na kroužek, nebo si jej vytiskněte dopředu a přineste podepsané.