team

PRACOVNÍ MÍSTA

Chceš se stát součástí našeho týmu? Pokud něco umíš a chceš se o to podělit s ostatními, ozvi se nám. Pravidelně doplňujeme svůj tým o lidi, kteří něco zajímavého umějí. 

Pokud máš čas a chuť, pojď do toho. V případě zájmu kontaktuj garanta daného kroužku, či akce. 

 

Zaměstnanci

V našem pracovním týmu nabízíme tato pracovní místa:

Ekonom(ka)

účetní, rozpočtář(ka)

Úvazek: 1,0 (40 hodin týdně), 10. platová třída

Nástup: od 1.7.2024, případně dle dohody.

Pracovní poměr: na dobu určitou (1.7.2024–30.6.2025) s možností prodloužení na dobu neurčitou. 

Požadované vzdělání: VŠ ekonomického směru, případně VOŠ, SŠ ekonomického směru s doloženou délkou praxe v oboru. 

Pracoviště: 17. listopadu 47

Náplň práce: 
Provádění účetních záznamů na jednotlivých syntetických nebo analytických účtech a podrozvahových účtech. Zpracovávání průkazných účetních záznamů a provádění zápisů v účetních knihách. Správa dílčích číselníků pro vedení účetnictví v návaznosti na povinnosti dané účetní jednotce zákonem o účetnictví a zřizovatelem.
Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky za účelem jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu.
Sledování a provádění účetních záznamů o pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech včetně kontroly bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou.
Vedení účetních knih, například deníku, hlavní knihy, knihy analytických účtů a knihy podrozvahových účtů, jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu.
Zjišťování a zadávání údajů v rámci účetních záznamů sestavovaných a předávaných účetní jednotkou do Centrálního systému účetních informací státu pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů.
Zajišťování inventarizace majetku a závazků.
Provádění dokladových inventur a pořizování inventurních soupisů.
Samostatné zajišťování agendy daně z příjmu, zajišťování daňového řízení se správcem daně. Zajišťování podkladů ke zjištění, výpočtu a placení daní, například pro stanovování základu daně a výpočet daně z účetních záznamů, provádění registračních a oznamovacích činností a zajišťování dalších vztahů se správci daní. Sestavování rozpočtu organizace. Projednávání rozpočtu s jednotlivými rozpočtovými místy. Sledování, projednávání a zúčtovávání plnění rozpočtu s rozpočtujícím orgánem. Zajišťování realizace příjmových a výdajových stránek rozpočtu včetně návrhu opatření při jejich neplnění. Kontrola hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru a stanovování návrhů na opatření. Navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových změn. Hodnocení vývoje finančního hospodaření územních rozpočtů a vypracovávání podkladů pro státní závěrečný účet a další úkony a specifika ve vztahu k činnosti příspěvkové organizace DDM.

Podrobné informace (PDF) 

Přihlášku a životopis zasílejte do 14.6.2024 na adresu hs@ddmolomouc.cz

Uklízeč(ka)

Úvazek: 1,0 (40 hodin týdně), 2. platová třída

Nástup: od 1.8.2024, případně dle dohody.

Pracovní poměr: na dobu určitou (1.8.2024–31.7.2025) s možností prodloužení na dobu neurčitou. 

Pracoviště: Janského 1

Náplň práce: 
Běžný a pravidelný úklid a údržba podlahových a skleněných ploch, sociálních zařízení, odborných učeben a stravovacích koutků. Zabývá se čištěním vnějších povrchů nábytku, elektronických přístrojů, přístrojových panelů a kancelářské techniky. Dále provádí dezinfekční práce, údržbu a obsluhu jednoduchých pomůcek a elektrických úklidových strojů. Podílí se na údržbě venkovních ploch.

Podrobné informace (PDF) 

Žádosti zasílejte do 30.6.2024 na adresu spravce@ddmolomouc.cz

Podrobnosti sdělí zájemcům správce budov Tomáš Pernička

Vedoucí kroužků

Máš nápad na vlastní kroužek, který bys chtěl vést? Můžeme to zkusit! Kontaktuj Radka Ježowicze.

 V tuto chvíli hledáme zájemce o vedení následujících kroužků:

Taneční a sportovní kroužky

Na pracoviště Janského 1 hledáme nové vedoucí kroužků pro školní rok 2024/2025.

Kroužky pro děti předškolního věku: Tany Tany, Malé baletky, Taneční přípravka, Sportík

Kroužky pro školáky: Trampolínky, Sportovky.

Zájemci mohou kontaktovat Denisu Doležalovou

Detaily kroužku

Technické a počítačové kroužky

Na oddělení techniky hledáme nové vedoucí kroužků pro školní rok 2024/2025. Jedná se o kroužky zaměřené na ElektrotechnikuMicro:bit, PC základy - Scratch, E-sport nebo Legohrátky.

Pokud jste nadšení a máte vlastní nápad můžete si vymyslet vlastní počítačový kroužek.

Jdete do toho? Kontaktuj Renatu Kubešovou.

Hobby Horsing

Hledáme vedoucí nového kroužku Hobby Horsing (pro děti od 7 do 13 let)
Termín schůzek: úterý 17:00–18:00. 


Zájemci o vedení tohoto kroužku mohou kontaktovat Jaroslava Vraštila

Detaily kroužku

Breakin

Chceš vést tento kroužek plný break dance? Kontaktuj Nikolu Novotnou.

Flétna (Janského 1)

Hledáme vedoucí do kroužku flétny pro začátečníky od 5 let. Kroužek probíhá na pracovišti Janského 1.

Zájemci mohou kontaktovat Hanu Matysovou

Detaily kroužku

Florbal

Na školní rok 2024/25 hledáme trenéra florbalových kroužků. 
Zájemci o vedení tohoto kroužku mohou kontaktovat Aleše Pátka

Florbal 1 Florbal 2

Paletka (Janského 1)

Hledáme vedoucí do úterní skupiny výtvarného kroužku Paletka. Kroužek probíhá v čase 15:30–17:00 na pracovišti Janského 1.

Zájemci mohou kontaktovat Hanu Matysovou

Detaily kroužku

Hravé klávesy (Janského 1)

Na školní rok 2024/25 hledáme vedoucí klávesového kroužku, který probíhá na pracovišti Janského 1. 

Zájemci mohou kontaktovat Hanu Matysovou

Detaily kroužku

Malý koumák

Na pracoviště Janského 1 hledáme vedoucí kroužku Malý koumák – kroužek je určen dětem na 1. stupni ZŠ a zaměřuje se na jednoduché fyzikální a chemické pokusy, techniku a tvoření.Chceš vést tento kroužek? Kontaktuj Soňu Kolářovou

Detaily kroužku

Kroužky na Rožňavské 21

Na pracoviště Rožňavská 21 hledáme na školní rok 2024/2025 vedoucí do těchto kroužků: Stolní tenis, Stolní tenis – pokročilíMíčové hry 1, Míčové hry 2 a Kytara.

Chceš vést některý kroužek? Kontaktuj Alenu Beerovou.

Kytara

Hledáme lektora pro kytarové lekce začátečníků i mírně pokročilých. Výuka probíhá ve skupině a učíme hrát písničky podle akordů.

Chceš vést tento kroužek? Kontaktuj Radka Ježowicze

Detaily kroužku

Parkour

Hledáme trenéra parkourových kroužků v těchto termínech:
Zájemci o vedení tohoto kroužku mohou kontaktovat Aleše Pátka

Parkour 1 Parkour 2

Parkour 3 Parkour 4

 

Instruktor lyžování

Na nadcházející zimu hledáme instruktory na pobytové akce i jednodenní výjezdy pro předškoluáky.

V případě zájmu kontaktujte Aleše Pátka